ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2019-20

Από την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ο νέος κύκλος
του Βασικού Σεμιναρίου Φωτογραφίας 2019-20 για αρχάριους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των διαδικασιών λήψης,
κριτικής, επεξεργασίας και παρουσίασης ψηφιακών φωτογραφιών.

Μέσα από μια σειρά πρακτικών ασκήσεων οι συμμετέχοντες
θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της φωτογραφίας
( σύνθεση – φωτισμός – λειτουργίες της μηχανής )
με σκοπό να αποκτήσουν την άνεση να τις εφαρμόζουν
στα φωτογραφικά μέσα που χρησιμοποιούν
( DSLR, κινητά, mirrorless, κ.ά. )

Παράλληλα αναλύονται θεωρητικά τα βασικά είδη φωτογραφίας
( πορτρέτο, τοπίο, ρεπορτάζ, διαφημιστική και καλλιτεχνική )
και το πώς αυτά επηρέασαν την κοινωνία, την αισθητική,
την αντίληψη μας για τον κόσμο αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο