ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2021
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους θέλουν
να μάθουν από το μηδέν την θεωρία και
την τεχνική της ψηφιακής φωτογραφίας

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Οκτώβριος 2021

COVID-19  Compliant
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ: 5 ΜΑΘΗΤΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο…